Формуляр за обратна връзка - учители

Попълвайки настоящия формуляр, Вие ни помагате да оценим обучението и степента на постигне на заложените цели. Благодарим Ви за отделеното време! Вашето мнение е важно за нас!

Град *
Училище *
Клас *
За първи път ли изнасяте урок на тема "опасности в Интернет/онлайн съблазняване"?
Какво беше нивото на запознатост на учениците по темата?
Каква беше степента на активност у децата (по скалата от 1 до 5)?
Трудно ли е да разговаряте с учениците по тази тема?
Смятате ли, че такъв урок е добро средство за информиране на учениците по темата за онлайн насилието на деца?
Моля обяснете
Две неща, които най-много харесахте и ще са ви полезни след срещата?
Други впечатления?